Jiří Zmožek
  Křesťanské písně


Úvodní strana   
Seznam skladeb   
Koncerty a akce   
Zprávy a novinky   
Kontakt   
                           

SIPKAPísničky pro děti
SIPKAPísně k vánocům
SIPKAPísně ke chvále a uctívání
SIPKAEvangelizační písně
SIPKAPísně zpívané slovensky
SIPKABible a písně
SIPKAPísně vděčnosti
SIPKAChvilka pro slovo
SIPKANejnovější
SIPKAPro dorost a mládež

Počty písní
Bible a písně
23
Chvilka pro slovo
12
Evangelizační písně
17
Nejnovější
25
Písně k vánocům
9
Písně ke chvále a uctívání
47
Písně vděčnosti
29
Písně zpívané slovensky
15
Písničky pro děti
30
Pro dorost a mládež
11
Celkem písní
218

CHCETE NÁM NAPSAT?

Hledáte písně z dřívější tvorby?
najdete je zde
HUDBA


TOPlist
počítání od 25.2.2016


Zpět  Zpět
Počet zobrazení: 649

RRRRRRRRR
 
Beránkova krev /nově vloženo/
Jiří Zmožek
Nejnovější
+ čtení textu o ukřižování
ZDE SI MŮŽETE PUSTIT VIDEO S PÍSNÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=QzA67SchLjE
linkaPŘÍLOHY KE SKLADBĚ:linkaPro stažení souboru klikněte na soubor pravým tlačítkem myši
a pak vyberte volbu "Uložit cíl jako..." nebo "Save link as..." nebo "Uložit odkaz jako...".
BERANKOVA_KREV_-_NOTY.pdf
BERANKOVA_KREV.mp3
¨
BERANKOVA_KREV_-_TEXT_+_AKORDY.doc
BERANKOVA_KREV_-_TEXT_BEZ_AKORDU.doc
linka
BERÁNKOVA KREV
hudba Jiří Zmožek
zpívá a slovo z Bible čte Jiří Zmožek

C            
Beránkova krev, Beránkova krev
           G
Beránkova krev z Golgoty 
G7      
Beránkova krev, Beránkova krev
           C 
Beránkova krev z Golgoty 
C            
Beránkova krev, Beránkova krev
           G
Beránkova krev z Golgoty 
G7      
Beránkova krev, Beránkova krev
           C 
Beránkova krev z Golgoty


 F         G7    
/:Beránkova krev tě vykoupila
C         F
Beránkova krev tě očistila. 
C   
Beránkova krev
G7          C
Beránkova krev z Golgoty:/  


2.Beránkova krev, Beránkova krev
Beránkova krev z Golgoty 
Beránkova krev, Beránkova krev
Beránkova krev z Golgoty
Beránkova krev, Beránkova krev
Beránkova krev z Golgoty 
Beránkova krev, Beránkova krev
Beránkova krev z Golgoty
/:Beránkova krev nás neodsoudí
Beránkova krev nás nezatratí 
Beránkova krev, Beránkova krev
Beránkova krev z Golgoty.:/ 

3.Beránkova krev, Beránkova krev
Beránkova krev z Golgoty

Recitativ:
A hned za svítání, když se velekněží 
poradili se staršími a se zákoníky i 
s celou veleradou, svázali Ježíše, odvedli 
ho a vydali Pilátovi.
Pilát se ho zeptal: Ty jsi ten židovský král? 
Ale on mu odpověděl: Ty to říkáš.
Potom ho velekněží začali obviňovat z mnoha 
věcí, ale on nic neodpovídal.
Pilát se ho tedy znovu zeptal: Nic 
neodpovídáš? Pohleď, z kolika věcí tě obviňují.
Ježíš ale stejně nic neodpověděl, takže 
se Pilát divil.
Byl však zvyklý propouštět jim ve 
svátek jednoho vězně, za kterého prosili.
Tehdy byl společně s jinými vzbouřenci, kteří 
při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden 
jménem Barabáš.
Zástup se tedy dal do křiku a začal 
prosit Piláta o to, co jim dělal vždycky.
Pilát jim ale odpověděl: Chcete, abych 
vám propustil židovského krále?
(Poznával totiž, že mu ho velekněží 
vydali ze závisti.)
Velekněží však vyburcovali zástup, ať 
žádá, aby jim raději propustil Barabáše.
Pilát jim tedy znovu odpověděl a řekl: Co 
tedy chcete, abych udělal s tím, kterého 
nazýváte králem Židů?
A oni znovu zakřičeli: Ukřižuj ho!
Pilát jim řekl: A co udělal zlého? 
Ale oni křičeli ještě víc: Ukřižuj ho!
A Pilát, který chtěl vyhovět davu, jim 
propustil Barabáše, ale Ježíše nechal 
zbičovat a vydal ho k ukřižování.
Tehdy ho vojáci odvedli dovnitř na 
nádvoří paláce zvaného Pretorium a svolali 
celou posádku.
Oblékli mu purpurový plášť a nasadili 
mu korunu upletenou z trní.
Pak ho začali zdravit: Buď zdráv, 
židovský králi!
Bili ho holí do hlavy, plivali na 
něj, klekali před ním a klaněli se mu.
Když se mu dost naposmívali, svlékli 
z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. 
Potom ho vyvedli, aby ho ukřižovali.
A když přišla šestá hodina, nastala po 
celé zemi tma až do deváté hodiny.
A o deváté hodině Ježíš hlasitě 
vykřikl: Eloi, Eloi, lama sabachtani? 
což v překladu znamená: Bože můj, Bože můj, proč
jsi mě opustil?
A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: Podívejte, volá Eliáše!
Jeden z nich tedy odběhl, naplnil 
houbu octem, dal ji na větev a dával mu 
napít se slovy: Nechte ho uvidíme, jestli 
přijde Eliáš, aby ho dal dolů!
Ale Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl 
naposled.
A chrámová opona se roztrhla na dva kusy 
odshora až dolů.
A když setník, který stál naproti němu, 
uviděl, jak vykřikl a naposled vydechl, 
řekl: Ten člověk byl opravdu Boží Syn!

https://www.youtube.com/watch?v=QzA67SchLjE

 
   

linka
(c) 2016 - Programoval: SALSOFT, salsoft@hradiste.cz , www.midisoubory.cz , www.midi-song.com , čas zpracování: 0,642 sekund