Jiří Zmožek
  Křesťanské písně


Úvodní strana   
Seznam skladeb   
Koncerty a akce   
Zprávy a novinky   
Kontakt   
                           

SIPKAPísničky pro děti
SIPKAPísně k vánocům
SIPKAPísně ke chvále a uctívání
SIPKAEvangelizační písně
SIPKAPísně zpívané slovensky
SIPKABible a písně
SIPKAPísně vděčnosti
SIPKAChvilka pro slovo
SIPKANejnovější
SIPKAPro dorost a mládež

Počty písní
Bible a písně
23
Chvilka pro slovo
12
Evangelizační písně
17
Nejnovější
25
Písně k vánocům
9
Písně ke chvále a uctívání
47
Písně vděčnosti
29
Písně zpívané slovensky
15
Písničky pro děti
30
Pro dorost a mládež
11
Celkem písní
218

CHCETE NÁM NAPSAT?

Hledáte písně z dřívější tvorby?
najdete je zde
HUDBA


TOPlist
počítání od 25.2.2016


Zpět  Zpět
Počet zobrazení: 514

RRRRRRRRR
 
Chvála Tobě, Pane
Jiří Zmožek
Nejnovější
s biblickým textem chvály
ZDE SI MŮŽETE PUSTIT VIDEO S PÍSNÍ:
https://www.youtube.com/watch?v=sw-Iyl2ATvQ
linkaPŘÍLOHY KE SKLADBĚ:linkaPro stažení souboru klikněte na soubor pravým tlačítkem myši
a pak vyberte volbu "Uložit cíl jako..." nebo "Save link as..." nebo "Uložit odkaz jako...".
CHVALA_TOBE,_PANE.pdf
CHVALA_TOBE,_PANE.mp3
¨
CHVALA_TOBE,_PANE_-_TEXT_+_AKORDY.doc
CHVALA_TOBE,_PANE_TEXT_BEZ_AKORDU.doc
linka
CHVÁLA TOBĚ, PANE
hudba i text Jiří Zmožek

 
 C      F     G        
/:Chvála Tobě, Pane, chvála 
        C   Ami
Chvála Tobě, Pane chvála   
        F    G               
Chvála Tobě, Pane, chvála 
        C
Chvála Tobě, Pane:/ 
C       F  G     C   
Chvála Tobě a dík, za vykoupení 
Ami      F  G     C 
Chvála Tobě a dík, za mé spasení 
Ami      F  G       C 
Chvála Tobě a dík, za nový život můj 
Ami      F  G       C 
Chvála Tobě a dík, chvála Tobě Pane

RECITATIV: 
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte Jeho jméno, 
uvádějte národům ve známost Jeho skutky,
zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech 
Jeho divech,
honoste se Jeho svatým jménem, ať se zaraduje 
srdce těch, kteří hledají Hospodina!
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a Jeho moc, 
Jeho tvář hledejte ustavičně.
Připomínejte divy, jež vykonal, Jeho zázraky a rozsudky
Jeho úst,potomkové Abrahama, Jeho služebníka, 
Jákobovi synové, jeho vyvolení!
Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal
tisícům pokolení.
Uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi,
stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako 
smlouvu věčnou:Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!
Na počet jich byla malá hrstka, byli tam jen hosty.
Putovali od jednoho pronároda ke druhému, 
z jednoho království dál k jinému lidu.
On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral 
kvůli nim i krále:
Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, 
Jeho milosrdenství je věčné.
Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí 
všechnu chválu o Něm?
Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém
čase vede spravedlivě.
Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž 
svůj lid zahrnuješ, navštiv mě svou spásou,
abych směl spatřit dobro Tvých vyvolených, abych 
se radoval radostí národa Tvého, abych společně s 
Tvým dědictvím o Tobě s chloubou mluvil.
Zhřešili jsme už se svými otci, provinili 
jsme se, svévolně si vedli.
Naši otcové v Egyptě nepochopili Tvé divy, Tvé 
hojné milosrdenství si nepřipomínali, vzepřeli se 
při moři, při moři Rákosovém.
On však je zachránil pro své jméno, aby v známost 
uvedl svou bohatýrskou sílu.
Obořil se na Rákosové moře a vyschlo, propastnými 
tůněmi je vedl jako pouští.
Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl, vykoupil 
je z rukou nepřítele.
Jejich protivníky přikryly vody, nezůstal z nich 
ani jeden. Tehdy uvěřili Jeho slovům, do zpěvu se 
dali k Jeho chvále.
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte Jeho jméno, 
uvádějte národům ve známost Jeho skutky.
Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech 
jeho divech, honoste se Jeho svatým jménem, ať se 
zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!

https://www.youtube.com/watch?v=sw-Iyl2ATvQ

 
   

linka
(c) 2016 - Programoval: SALSOFT, salsoft@hradiste.cz , www.midisoubory.cz , www.midi-song.com , čas zpracování: 0,904 sekund